Psicologia i formació
Problemes de personalitat

Problemes de personalitat

Quan una forma de pensar i de comportar-se és persistent al llarg del temps, és a dir, que ha succeït sempre així, o des de fa anys, aleshores parlem d’una característica de la personalitat. I quan aquesta forma de ser és problemàtica per a la persona o els altres, de problema o trastorn de personalitat.

És cert que és difícil modificar la personalitat, però també ho és que és possible fer-ho, sobretot si es treballa amb voluntat per canviar, i amb paciència, ja que una característica de la personalitat no es canvia en dos dies.
Tampoc es tracta de canviar a la persona, si no només aquella part de si mateixa que és problemàtica.

Problemes de personalitat