Psicologia i formació
Cursos

Curs 13

Estimulació del pensament crític

Cursos
Introducció

La majoria dels nostres pensaments en contextos coneguts són automàtics i simplistes, la qual cosa ens porta a cometre errades de judici importants de vegades, i el que és pitjor, a no ser conscients de les mateixes. Aquestes errades afectaran negativament a les dinàmiques grupals. El curs tracta de les maneres de fer front a aquestes errades de pensament i els seus efectes en les dinàmiques grupals.

Objectius
  • Detectar principals amenaces per al pensament crític individual, i com la manca d’aquest afecta a la cohesió grupal i el funcionament harmònic de grups
  • Crear dinàmiques de grup rigoroses, saludables i estimulants
  • Donar eines per crear i mantenir grups de treball saludables
Contingut
  • Pressa de decisions en contexts d’incertesa
  • Contaminació de la Informació: rumors, prejudicis, anòmims o comunicació sense font, assumpcions i silencis vs Informació veraç
  • Com circula i es gestiona la informació en un grup saludable
  • Decàleg de pràctiques associatives i relacionals
  • Per què la gent te normalment la falsa percepció de ser racional? Com ens enganya la intuïció en contexts aleatoris?
  • Com la nostra percepció de ser racionals perjudica l’ambient laboral: com la percepció acrítica de ser racionals ens fa més irracionals