Psicologia i formació
Cursos

Curs 14

Prevenció, detecció i intervenció de conductes problemàtiques en Adolescents

Cursos
Introducció

L’adolescència és una etapa de canvis, d’oportunitats i de perills. Fins a arribar a aquesta etapa el món del nen és relativament petit, però a l’adolescència el món s’amplia dramàticament: noves relacions, nous ambients, noves activitats i que per primer cop es fan sense els pares. El jove necessita d’una sèrie d’eines que ha d’adquirir per fer la transició de manera satisfactòria, i els adults el podem ajudar a adquirir-les. Aquest curs, dividit en mòduls independents entre sí, va adreçat a tots els adults que treballen amb adolescents.

Objectius
 • Dotar als adults que treballen amb adolescents d’eines per estimular el desenvolupament satisfactori en aquesta etapa de la vida
 • Detectar conductes de risc.
 • Maneig de les conductes de risc
Contingut

Mòdul 1: Característiques de l’adolescència i treball en Habilitats Socials.

 • Maduració psicològica – biològica – social.
 • El cervell de l’adolescent.
 • La percepció del mon i dels altres per part de l’adolescent: Perfeccionisme, percepció dicotomitzada, egocentrisme.
 • A la recerca d’una identitat en una societat “líquida” (inestable).
 • La baixa autoestima i el repte de desenvolupar Habilitats Socials Adequades.
 • Riscos i oportunitats. Intervencions per potenciar les oportunitats i disminuir els riscos.
 • Dinàmiques familiars: Autoritària, permissiva, sobreprotectora, delegatòria, democràtica. Intervenció.

Mòdul II: Drogues. Prevenció, detecció, Intervenció.

 • Tipus de drogues.
 • Conductes de risc.
 • Intervenció: Primària i Secundària (amb l’adolescent, família i escola).

Mòdul III: Cap a una sexualitat segura.

 • Identitat sexual.
 • Angoixes relacionades amb el sexe.
 • Informació per a una sexualitat responsable.

Mòdul IV: Violència i la seva legitimitat per a aconseguir status.

 • Fills que maltracten als pares.
 • Adolescents que maltracten altres adolescents.

Mòdul V: Trastorns Alimentaris com a conseqüència del culte al cos.

 • Autoestima depenent de l’autoimatge.
 • Anorèxia, Bulímia i vigorèxia: les tres cares d’una mateixa moneda.
 • Transmetre que el més important és “allò que és invisible als ulls”.

Mòdul VI: Internet i l’addicció amb menys consciencia de perill.

 • Us i abús de pantalles en una societat digitalitzada.
 • Joc online i vida virtual online.
 • Consciència de risc. Prevenció, detecció e intervenció en situacions problemàtiques.