Psicologia i formació
Autoestima

Autoestima

L’autoestima és l’apreciació, estima i acceptació cap a un mateix.

Es pot establir com a requisit fonamental per a poder estimar als altres que la persona s’estimi a si mateixa primer.

És a dir, que no es podrà estimar veritablement ningú si la persona no s’estima primer a si mateixa, de la mateixa manera que algú que no sàpiga nedar no podrà salvar a una altra persona que s’estigui ofegant. Per tant sembla lògic pensar que la primera tasca de tota persona hauria de ser procurar estimar-se a si mateixa, sense que això tingui que sonar a vanitat, ans al contrari.

Moltes vegades les persones utilitzen dos unitats de mesura per jutjar les accions de les persones depenent si aquestes són elles mateixes o els altres. Accions que comprenen i perdonen als altres no són capaces de comprendre o perdonar quan són ells els actors. És a dir, que són més exigents amb elles mateixes que amb els altres. La pressió a la que es sotmeten per tal d’eliminar els seus defectes drena gran quantitat de l’energia que podrien dedicar a potenciar les seves virtuts.

En moltes persones és hàbit jutjar el seu valor com a persona en funció del resultat de les seves accions. És a dir, si la persona ha de fer un examen i el suspèn es considerarà a ella mateixa un fracàs, mentre que si l’aprova amb nota, creurà que el seu valor com a persona és més alt. El confondre VALIA PERSONAL amb REALITZACIONS és una veritable trampa per a l’autoestima. Les persones no tenen més o menys valor en funció del que fan. El valor com a persona és una cosa intrínseca al fet d’estar viu, no comparable a les accions en borsa, que un dia pugen i un altre baixen. Dipositar l’autovaloració personal en el resultat d’accions on gran quantitat de variables externes a nosaltres hi poden determinar el desenllaç, és deixar a l’atzar les nostres possibilitats de ser feliços. L’esforç personal es una variable important, moltes vegades opacada per l’obsessió pels resultats.

La psicoteràpia intenta incidir
en aquests aspectes, per que així la persona pugui tenir-los presents de manera significativa
en el seu dia a dia.

La baixa autoestima pot ser també secundària a qualsevol dels problemes aquí vistos també (depressió, ansietat, problemes de parella, etc). En aquests casos, es d’esperar que la millora del problema primari portarà associada una millora en l’autoestima.