Psicologia i formació
Cursos

Curs 11

Foment de les relacions igualitàries: bullying, mobbing, sexisme

Cursos
Introducció

El maltractament és present a molts àmbits de la quotidianitat. Els adolescents, que s’estan formant i estan creant la seva identitat estan exposats a models en els quals la violència, subtil o oberta, és un mitjà per a aconseguir objectius, i per a obrir-se pas a la vida. És fàcil que a l’escola les conductes agressives i de menyspreu als altres acabin impunes, causant un gran patiment a la víctima, i no abordant el problema de la rehabilitació de l’agressor, que s’agreujarà amb el pas del temps. El taller vol donar eines per a detectar i abordar aquestes conductes.

Objectius
  • Treballar la prevenció de totes les situacions de maltractament a l’escola, el treball o la llar.
  • Donar eines a tots els implicats a una situació de maltractament a l’escola, al lloc de treball o a la família per a erradicar-la
  • Deslegitimar   de la violència com a mitjà per a assolir objectius
Contingut
  • Conscienciació de l’amplitud del concepte de maltractament. Detecció primers símptomes
  • Programa de prevenció e intervenció: construir la convivència i educar en valors
  • Potenciació dels recursos de la víctima: Esperit crític i intel·ligència emocional
  • Multidisciplinarietat de la intervenció. El treball amb: La víctima, l’agressor, els espectadors, la institució on succeeix el maltractament.