Psicologia i formació
Cursos

Curs 1

Converses amb adolescents: autoestima, habilitats socials

Cursos
Introducció

L’adolescència és aquell moment de la vida en que hi ha la transició del nen a l’adult. Alguns autors consideren que l’adolescència és un període que no existeix com a tal, i es refereixen a la pubertat com el moment de transgressió; moment en que els referents parentals deixen de tenir importància com a relacions primordials i son substituïts pels amics. Els efectes en el cos, en la imatge, les identificacions i expectatives sobre la sexualitat poden ser debats a plantejar en aquest format de grup/conversa amb vosaltres.

Objectius
  • Que cadascú dels joves que participen puguin aportar la seva visió particular.
  • Que tots els joves estiguin en respecte d’ells mateixos i els altres.
  • Que la reflexió porti als joves a un canvi subjectiu sobre la seva dificultat.
Contingut
  • Parlem amb un grup de joves sobre els temes que els envolten:
    drogues, conductes de risc, imatge corporal, noves tecnologies, bullying, sexisme
  • Creem espais de reflexió compartida
  • Grups d’adolescents conduïts per un professional
  • Temes a tractar oberts a la proposició dels joves