Psicologia i formació
Cursos

Curs 16

Introducció a la Hipnosi i a la PNL (només per a professionals titulats)

Cursos
Introducció

La suggestió és una potent eina per a aconseguir multitud d’objectius. La hipnosi i la PNL es basen en ella. En el cas de la hipnosi, per culpa dels prejudicis molts professionals qualificats la descarten com a eina d’intervenció, privant als seus usuaris dels beneficis que podrien obtenir ne, i deixant-la en mans de persones no qualificades, que emparant-se en el títol de “professional de la hipnosi” incorren en una pràctica no ètica. Aquest curs vol oferir un autèntic coneixement del que és i del que no és la hipnosi.

Objectius
  • Incorporar les eines basades en la suggestió i en la comunicació en la pràctica dels professionals habilitats
  • Utilització dels recursos del cos i de la ment per a l’assoliment d’objectius
  • Potenciar la utilització de la hipnosi i la PNL com a eines coadjuvants per part de professionals habilitats
Contingut
  • Com actua la hipnosi
  • Tècniques d’inducció hipnòtiques
  • Comunicació i llenguatge suggestiu
  • Com utilitzar la hipnosi
  • Fenòmens hipnòtics: Respostes ideodinàmiques, analgèsia i anestèsia, regressió i progressió en el temps hipnòtica, al·lucinacions hipnòtiques