Psicologia i formació
Cursos

Curs 8

Taller d'inteligència emocional per a infants de 6 a 8 anys

Cursos
Introducció

Tractarem la intel·ligència emocional com una part del desenvolupament dels nens i les nenes que afectarà a les seves emocions, a la seva moralitat i al seu comportament en societat.

Objectius
 • Conèixer les emocions bàsiques i les seves manifestacions fisiològiques.
 • Aprendre a donar respostes emocionals adequades, controlant les reaccions.
 • Comunicar de forma assertiva.
 • Aprendre a automotivar-se
 • Empatitzar, aprenent a conèixer les pròpies emocions i identificar les dels demés.
 • Adquirir autocontrol en conductes autodestructives.
 • Resoldre problemes de forma autònoma.
Contingut
 • Habilitats socials
 • Empatia
 • Assertivitat
 • Autocontrol
 • Automotivació
 • Resolució de Problemes