Psicologia i formació
Cursos

Curs 12

L’entrevista motivacional – Introducció al Coaching

Cursos
Introducció

L’entrevista motivacional és un estil de counselling o coaching centrat en el pacient, desenvolupat per estimular el canvi en les conductes relacionades amb la salut i els objectius vitals de la persona.

Objectius
  • Identificar les variables que determinen el canvi
  • Conèixer les principals eines per estimular el canvi, dotant als alumnes d’estratègies per a que les persones que entrevistin autogenerin raons per al canvi, ja que : “generalment les persones es convencen més per les raons que descobreixen elles mateixes, que no pas per les que els donen els altres” (Blaise Pascal)
Contingut
  • Què és l’Entrevista Motivacional
  • Per què i per a què s’utilitza l’Entrevista Motivacional: La informació per sí sola no genera canvis
  • Origen i evolució. Com es genera el canvi: necessitat d’Habilitats de Comunicació
  • Diferències entre l’entrevista tradicional i la motivacional
  • Característiques i conceptes bàsics
  • Aplicació Pràctica