Psicologia i formació
Cursos

Curs 9

Mediació, negociació i resolució de conflictes

Cursos
Introducció

Els conflictes ens resten molta energia. Potser és per això que algú ha dit que l’existència d’un conflicte humà evitable és un insult a la intel·ligència. Alguns conflictes però, son inevitables. El curs te la finalitat de donar les eines per tal d’estalviar-nos els conflictes evitables i evitar els efectes destructius dels conflictes inevitables, i fins i tot convertir-los en oportunitats.

Objectius
  • Identificar les variables que determinen els conflictes
  • Conèixer les principals eines i habilitats per afrontar els conflictes
  • Dotar als i a les alumnes d’eines per a millorar la seva gestió dels conflictes
Contingut
  • Introducció als conflictes
  • Tècniques de comunicació en la resolució de conflictes
  • Diferents tipus de conflictes
  • Influència en els conflictes i la seva resolució de la personalitat dels implicats.
  • La mediació com a alternativa per a la resolució de conflictes
  • Els conflictes com a oportunitat de creixement