Psicologia i formació
Cursos

Curs 10

Estimulació de les bones pràctiques grupals (associatives i organitzacionals)

Cursos
Introducció

El foment de les formes de relació i de comunicació que minimitzen el risc de conflicte, i que estimulen el sentiment d’empoderament personal i de pertinença a un grup que és significatiu per a tots els membres. Què és el que fa que em senti motivat i abraci amb entusiasme i com a meus els objectius del grup, donant el millor de mi? Què és el que fa que em senti a gust amb les altres persones de l’equip, les respecti i les apreciï? En el curs mirarem de respondre a aquestes preguntes.

Objectius
  • Potenciar l’esperit de pertinença d’una persona al grup
  • Prevenir els riscos de mal funcionament del grup
  • Establiment de sinergies entre els objectius del grup i els personals dels seus integrants
Contingut
  • Gestió democràtica de la informació rellevant: com flueix la informació.
  • La presa de decisions en fòrums adequats: com es prenen les decisions.
  • Què s’espera de cada membre de l’equip, com s’avaluen els resultats i com s’informa a ell i a la resta de l’equip.
  • Com es dona comptes, quines són les conseqüències i la transparència del que fa i no fa cada treballador.
  • Coordinació entre càrrecs de la mateixa i de diferent jerarquia dins l’organització.
  • Estimulació i reforç de l’excel·lència.