Psicologia i formació
Cursos

Curs 15

Habilitats personals i directives

Cursos
Introducció

Per a liderar equips primer s’ha de liderar la pròpia vida. El lideratge s’origina dins la persona i això implica una sèrie d’habilitats, que tenen a veure amb saber establir objectius i prioritats, i a partir d’aquí dissenyar i implementar la millor estratègia per a assolir-los. Serà vital al llarg de tot aquest procés transmetre a les altres persones aquests objectius i prioritats, i la motivació per a fer-los seus per a mobilitzar tota l’energia de l’equip en la direcció adequada.

Objectius
  • Avaluar les habilitats directives de cada participant i fer-lo conscient dels seus punts forts i febles
  • Donar eines per potenciar les habilitats directives dels participants
  • Aprendre els factors personals, situacionals i motivacionals que incideixen en la gestió d’un equip de treball.
Contingut
  • Les habilitats personals: Establiment d’objectius i del pla per de desenvolupar-los
  • Les habilitats socials: Motivar als altres i comunicar efectivament
  • La força que ens mou davant les dificultats a nivell personal i com a equips
  • Creació de climes harmònics i d’entusiasme