Psicologia i formació

Links d'interès

1. Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA)
https://appanoia.wordpress.com

2. Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (AAHEA): Promou l’avenç del coneixement científic de la hipnosi.
https://www.aahea.net

3. Asociación Internacional de Estudios sobre Sectas (ICSA): Informació acurada sobre manipulació psicològica en grups sectaris o altres àmbits (escola, família, etc).
https://www.icsahome.com

4. Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS): Promociona i fomenta la psicologia clínica i de la salut
https://www.sepcys.es

5. Recursos de psicopedagogia
https://www.xtec.es/~jcruz/recursos/c_recursos.html

6. L’ofici de viure. Et pots descarregar els programes de radio que sobre temes d’autoajuda ofereix aquest programa. Tens més de 150 programes a la teva disposició.
https://www.catradio.cat/pcatradio/crItem.jsp?seccio=programa&idint=1038

7. Hipnosi. Accediràs a coneixement rigorós sobre aquesta eina terapèutica.
https://www.grupohipnosiscopcv.es/index.htm

8. Les dos següents adreces volen ajudar a pares i educadors que es troben amb dubtes, i de vegades sols en la seva tasca d’educar. Són propostes dirigides per l’autoritat en educació José Antonio Marina. Recomanem especialment els foros.
www.universidaddepadres.es
www.movilizacioneducativa.net

9. Centre col·laborador de l’Associació TEAdir, autisme.
www.associacioteadir.org

10. Centre col·laborador de l’Associació AFANY, maltractament familiar. Procediments legals.
www.associacioafany.org