Psicologia i formació
Atenció precoç

A Pehuén Psicologia i Formació oferim un espai per atendre aquestes primeres dificultats amb professionals que tenen experiència i es dediquen a l’atenció i acompanyament a aquesta etapa.

Atenció específica a l'autisme i el tdah.

Escoltem i acompanyem en el cas per cas la demanda de les famílies que sospiten aquests diagnòstics que proliferen avui dia. Ho fem des de l’escolta atenta als entorns dels infants i als mateixos infants. Oferim aquest acompanyament per alleugerir l’angoixa familiar i escolar.

Símptomes a tenir en compte en l'autisme:

  • El nen no mira a la mare
  • El nen no té expressivitat
  • El nen no es comunica
  • Dificultats persistents per dormir
    (a partir dels 12 mesos de vida)
  • Dificultats persistents amb l’alimentació
  • El nen està malalt molt sovint
  •  El nen mostra comportaments que criden l’atenció