Propera Taula Rodona. La teràpia familiar, la Mediació i la Coordinació de Parentalitat.

 

Biblioteca Central d’Igualada, 13 de juny a les 18.00h

La via judicial és l’opció més popular i estesa entre la població a l’hora d’afrontar els conflictes a l’àmbit familiar. Malgrat aquesta realitat, existeixen alternatives que poden resultar més beneficioses com, per exemple, la teràpia familiar, la mediació, i la coordinació de coparentalitat. Quan una parella es divorcia pot fàcilment entrar en una dinàmica destructiva que afectarà negativament als fills. Aquests poden tenir problemes psicològics, de relació, o a l’escola l’origen dels quals serà principalment la mala relació entre els seus pares, i especialment el fet que aquests no poden, no saben o no volen mantenir als fills al marge d’aquests conflictes. Així, els nens poden rebre un diagnòstic psiquiàtric, poden començar a suspendre assignatures a l’escola,  a no voler veure a un dels pares, etc. Lluny de solucionar aquestes circumstàncies, el litigi judicial pot moltes vegades agreujar-les, a l’agreujar el conflicte.

El litigi judicial és la via menys fructífera per solucionar problemes a l’àmbit familiar, perquè els pares, encara que divorciats, continuaran essent sempre pares, i sempre hauran de col·laborar entre sí si volen ser uns bons pares. El litigi judicial és la forma menys adequada per a incentivar i propiciar aquesta col·laboració entre pares. És la forma que menys protagonisme els dona, conferint aquest als respectius advocats i jutges, i és la via que més esforç econòmic i emocional els exigeix. A més a més, donada la sobrecàrrega del sistema judicial, aquest és veu sobrepassat quan se l’utilitza de manera inadequada per solucionar problemes per als quals no és l’instrument pertinent, de forma que resta com a eina  ineficient per la seva lentitud per a solucionar els problemes per als quals sí seria l’instrument òptim. Tot i això, la via judicial continua essent la primera opció per a resoldre conflictes dins de la família.

Conscients d’aquesta realitat, El Grup de Treball de Coordinació de Coparentalitat de la Secció d’Alternatives de Resolució de Conflictes del Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya, juntament amb l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia han organitzat pel proper dia 13 de juny una Taula Rodona amb una doble finalitat.

Objectius:

D’una banda, difondre entre la ciutadania aquestes alternatives al litigi judicial, ja que ajuden a resoldre més eficaçment els conflictes en l’àmbit de la família després de la ruptura de la parella. D’altra banda, la Taula Rodona vol informar i sensibilitzar a tots els professionals implicats en aquest àmbit que treballen a la comarca de l’Anoia (jutges, advocats, procuradors, psicòlegs, mediadors, assistents socials, educadors socials, etc) sobre com emprar i aprofitar aquestes alternatives. Els ponents seran:

Pascual Ortuño: Magistrat, Secció 12 de l’Audiència Provincial de Barcelona

Connie Capdevila: Psicòloga i Mediadora; Coordinadora de Coparentalitat, Responsable del GT. de Coordinació de Coparentalitat del COPC

Cristina Martínez. Psicòloga i Mediadora; Vicepresidenta de la Secció d’Alternatives de Resolució de Conflictes (COPC)

Guillermo Mattioli. Psicòleg  i Terapeuta familiar; President de la Secció de Psicologia Clínica, de la salut i Psicoteràpia.

Modera: Jose Fernández; Psicòleg; Coordinador de Coparentalitat; Membre del GT. de Coordinació de Parentalitat del COPC i secretari de l’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia

L’Associació de Psicòlogues i Psicòlegs de l’Anoia (APPA) està compromesa amb els temes d’interès social relacionats amb la salut mental. La judicialització de la vida és un d’aquests temes, i responsable com s’ha dit a dalt de nombrosos problemes psicològics, familiars i socials.

L’acte és gratuït i obert a tothom i serà presentat per la psicòloga i presidenta de l’APPA, Montse Martí.

Més informació i inscripcions a la web del COPC

Jose Fernández, psicòleg a Igualada i Manresa