Les relacions saludables: L’autenticitat

Psicòlegs a Igualada

Els tres ingredients als quals faig referencia al llibre que he publicat com a constituents de les relacions saludables són el respecte, l’autenticitat i la llibertat. Avui vull parlar de l’autenticitat.

L’autenticitat fa referència a mostrar el que hi ha. No obstant, això no vol dir ensenyar ho tot en tot moment, ja que la privacitat, o la intimitat, són també característiques favorables que podrien veure’s amenaçades per la necessitat d’ensenyar-ho tot, a la qual una manera simple d’entendre l’autenticitat ens podria abocar.

En el món de la parella la manera simple d’entendre l’autenticitat és tradueix en molt patiment. Els dos membres s’adhereixen a la màxima que la transparència absoluta és la millor manera de mostrar amor cap a l’altre. I així ho haig de compartir tot si realment l’estimo, de la mateixa manera que si l’altre no m’ho diu tot vol dir que tinc motius per sospitar del seu amor.

Però el cert és que aquest imperatiu per a compartir-ho tot pot tenir l’origen en una necessitat de control que no pot estar més allunyada d’una relació saludable, o de l’amor.

Esther Perel és una psicoterapeuta de parella i sexual que diu que el secret de l’atracció per la parella és el misteri que l’envolta. Quan la familiaritat és tan gran que no m’ofereix zones desconegudes, l’atracció i el desig que em desperten l’altre disminueixen de forma considerable. No hi ha una forma més evident d’abolir la fascinació per la parella que la sensació de conèixer-la al 100%, encara que aquesta sensació contribueix a enfortir el vincle.   

I aquesta és la paradoxa: que allò que més busquem, que és la proximitat amb l’altre, per imperatiu biològic, perquè som mamífers i els mamífers basen la seva seguretat en la proximitat de l’altre, és precisament el que més ràpidament ens fa perdre l’interès en ell.

Per això pot ser beneficiós per la relació mantenir una certa distància, una tensió entre el que sé i no sé de l’altre. No es tracta d’afavorir l’ocultació, sinó el misteri; no d’abonar un terreny propici per la mentida, sinó per a la confiança, ja que la veritable confiança només pot néixer quan desconec, però hi confio.  Quan la confiança es basa en un impuls assedegat d’informació aleshores estem parlant de quelcom a les antípodes de la seva essència. Així, les relacions saludables necessiten d’una certa distància.

Jose Fernández, psicòleg a Igualada i Manresa