Psicologia i formació
Estrès

Estrès

Quan es produeix un desequilibri entre les exigències i les capacitats a les quals sotmetem el nostre organisme, el resultat és l’estrès.

D'una manera gràfica ho exemplificaríem:

Estrès

En ambdós casos la persona està convivint amb una situació insostenible, a no ser que prefereixi el patiment que aquesta situació provoca a la també dolorosa opció d’elegir canviar. El canvi que significaria elegir quines són les prioritats, per tal de desfer-se’n de les exigències que no ho siguin, en el cas del primer gràfic. En el cas del segon, elegir l’alternativa de cercar que és el que veritablement la persona està capacitada per fer de la millor manera, per tal de deixar als altres el que aquests altres faran millor que ell o ella. És d’esperar que la persona trobarà més satisfacció en la realització d’aquelles activitats per al desenvolupament de les quals està més capacitada, o d’aquelles que senzillament més li agraden. La qüestió és acceptar el compromís amb un mateix per tal de cercar el millor, encara que aquesta cerca tingui el peatge de l’abandó d’activitats i/o relacions personals molt arrelades a la vida de la persona.

La psicoterapia ofereix una ajuda en aquest camí de descobriment personal, de decisions i de canvis a la pròpia vida.