Psicologia i formació

Formació

Formació

La vida és aprenentatge.

Creiem en la formació com a la principal forma d’estimular el creixement personal i de la comunitat. També creiem en la formació com la principal manera de prevenir la malaltia i els problemes mentals, que moltes vegades són deguts en gran part a la falta de les habilitats que els cursos que us proposem cobreixen. També creiem en la força del grup, i com en el sí del mateix tots aprenen de tots, ja que l’objecte dels cursos que us oferim tenen a veure amb la vida mateixa, i de la vida mateixa tothom té experiències i coneixements molt valuosos per als altres.

Les rutines ens donen estabilitat i fan que el nostre cervell posi l’automàtic i deixi d’estimular-nos. Nous aprenentatges ens donaran una bona dosi d’energia que ens regenerarà i ens poden ajudar a fer-nos més feliços

Tots els cursos van adreçats tan a persones que pel seu compte volen millorar en algun àmbit, com a institucions de tot tipus que volen oferir als seus membres una formació específica en algun aspecte relacionat amb la seva tasca.